БУЦАХ ҮНЭМЛЭХ

2022-11-12


Үндэсний гадаад паспортыг түр орлох баримт бичгийг буцах үнэмлэх гэх ба Монгол Улсын иргэнд дараахь тохиолдолд буцах үнэмлэх олгоно. Үүнд:
 

1. үндэсний гадаад паспортаа үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн;

2. үндэсний гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа дуусгавар болсон;

3. хүчин төгөлдөр буцах үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн;

4. гадаадад төрсөн иргэн эх орондоо буцахад үндэсний гадаад паспорт мэдүүлж авах боломжгүй;

5. Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр шилжүүлэн авах иргэн үндэсний гадаад паспортгүй;

6. ял эдлээд суллагдсан иргэн үндэсний гадаад паспортгүй эсхүл паспортын хүчинтэй хугацаа нь дуусгавар болсон;

7. сайн дураараа эх орондоо буцах хөтөлбөрт хамрагдах иргэн үндэсний гадаад паспортгүй;

 
ЭСЯ-ны Консулын хэлтэс “Буцах түр үнэмлэх олгох тухай журам”-д заасны дагуу иргэний БНСУ-д хэзээ, хэрхэн нэвтэрсэн тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулах, хурууны хээг ашиглан иргэний бүртгэл мэдээлэлтэй тулгах, шаардлагатай тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох байгууллагаас хил нэвтэрсэн тухай лавлагаа, үндэсний гадаад паспорт үрэгдүүлсэн тухай БНСУ-ын цагдаагийн газрын тодорхойлолт зэргийг үндэслэн буцах түр үнэмлэх олгоно.
 
Буцах түр үнэмлэхний төлбөр 15 ам.доллар /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
 
Буцах түр үнэмлэх авахад бүрдүүлэх баримт:
  • Мэдүүлэг, өргөдлийн маягт бөглөнө
  • Гадаад паспорт/иргэний үнэмлэх хуулбар
  • 3 х 4 -ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг