ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ

2022-11-12


Анхаарах: хүүхдийн төрсний бүртгэлийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. Хэрэв 30 хоногоос хэтэрсэн тохиолдолд төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа авна. Бүртгэлийг хүүхдийн төрсөн эх эсвэл эцэг нь Консулын хэлтэст ирж хийлгэх ба дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
 
1. Гэрлэлтийн баталгаатай эцэг эхээс төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд хамруулах:
 • Мэдүүлэг, өргөдөл бөглөх.
 • Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа /монгол хэл рүү орчуулж, нотариатаар гэрчлүүлнэ/
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх/гадаад паспорт
 • Бүртгэлийн хураамж 10 ам.доллар. /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
2. Гэрлэлтийн баталгаагүй эцэг, эхээс төрсөн хүүхдийг эцэг тогтоож төрсний бүртгэлд хамруулах:
 • Мэдүүлэг, өргөдөл бөглөх.
 • Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа /монгол хэл рүү орчуулуулж, нотариатаар баталгаажуулна/
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх/ гадаад паспорт
 • Бүртгэлийн хураамж 10 ам.доллар. /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
3. Ээж өөрөөрөө хүүхдээ овоглож төрсний бүртгэлд хамруулах:
 • Мэдүүлэг, өргөдөл бөглөх.
 • Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлгаа /монгол хэл рүү орчуулуулж, нотариатаар баталгаажуулна/
 • Эхийн гадаад паспорт/иргэний үнэмлэх
 • Бүртгэлийн хураамж 10 ам.доллар. /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
Жич: Эцэг, эхийн аль нэг нь өмнөх гэрлэлтээ цуцлаагүй байгаа тохиолдолд бүртгэлийн ажилтантай холбогдож нэмэлт мэдээлэл авна уу.