ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

2023-03-02


Улсын тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 195 дугаар тогтоолоор консулын үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг ам.доллараар тооцон баталсан.
Тиймээс Монгол банкнаас зарласан ам доллар, воны ханшид үндэслэн үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн гаргадаг болно. 

ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ үү.