images

САР ШИНИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ

Мэдээлэл

2024-02-08

58

XVII ЖАРНЫ ХИЛЭНТ ЭХ ХЭМЭЭХ МОДОН ЛУУ ЖИЛИЙН САР ШИНИЙН МЭНДИЙГ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.