Апостиль гэрчилгээ

2022-11-13


Апостиль гэрчилгээ нь Монгол Улсын бичиг баримтыг Апостиль конвенцийн гишүүн 121 улсад хүчин төгөлдөр болгон баталгаажуулан олгож буй гэрчилгээ юм. Апостиль гэрчилгээг Монгол Улсын ГХЯ-ны Консулын газраас авна.  
 
1. Апостиль гэрчилгээ авах баримт бичгийг Консулын хэлтсээр дамжуулан илгээхэд анхаарах зүйлс:
 
1.  Апостиль гэрчилгээ авах баримт бичгийн эх хувийг авчирна.
2.  Апостиль авах баримт бичигт баталгаат орчуулга хийлгэнэ. Англи хэл дээр байгаа баримтыг солонгосын талын тухайн байгууллага зөвшөөрсөн бол орчуулах шаардлагагүй.
3.  Баримт бичгийг эх хувиас хуулбарлан, орчуулгын хамт ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст нотариатаар гэрчлүүлнэ.
4.  ЭСЯ-ны Консулын хэлтсээс гэрчилсэн хуулбар, орчуулгыг Таны нэр заасан хүний нэрээр ГХЯ-ны Консулын газарт илгээнэ.
5.  Таны нэр заасан хүн ГХЯ-ны Консулын газарт очиж илгээсэн баримтыг хүлээн авч Апостиль гэрчилгээний төлбөрийг төлж захиална. Апостиль гэрчилгээний хураамж- 22.500₮ 
6.  Захиалга өгсөн хүн нь Апостиль гэрчилгээг ГХЯ-ны Консулын газраас хүлээн авч эх хувиар нь Танд ирүүлнэ. 
 
Жич: 
  •  Дээд боловсролын диплом бол тухайн төгссөн сургуулиас эсвэл E-Mongolia порталаас тодорхойлолт авна.
  •  Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бол харьяа аймаг, дүүргийн боловсролын газраас эсвэл E-Mongolia порталаас тодорхойлолт авна.
  • Апостиль гэрчилгээг хүсэлт өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дараа олгоно. /Яаралтай бол ажлын 1 хоногийн дараа олгоно./
 
2. Баримт бичгийн эх хувь Монгол Улсад байгаа тохиолдолд Апостиль гэрчилгээ авахаар ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст ирэх, итгэмжлэл бичих шаардлагагүй болно. Учир нь баримт бичгийг зөвхөн нэг нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх ёстой тул Монгол Улсад байгаа орчуулгын товчоогоор орчуулга хийлгэн, хуулбар, орчуулгыг Монгол Улсад байгаа нотариатчаар гэрчлүүлнэ.