ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2022-11-12


Гэрлэхийг хүсэгчид өөрийн биеэр Консулын хэлтэст ирнэ.
 • Анкет, өргөдөл бөглөнө.
 • Гэрлэхийг хүсэгчидийн цахим иргэний үнэмлэх/гадаад паспорт
 • ДОХ, сүрьеэ, сэтгэцийн шинжилгээ өгч, магадлагаа авсан байх /шинжилгээний хариу гадаад хэл дээр байгаа тохиолдолд монгол хэл рүү орчуулуулсан байна/.
 • Монгол Улсын иргэн 2 гэрчтэй байна.
 • Бүртгэлийн хураамж 10 ам.доллар. /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
Шинжилгээг иргэд өөрсдийн сонгосон эмнэлэгт өгч болох ба шинжилгээний хариуг монгол хэл рүү орчуулсан байх шаардлага тавигдана. Сөүл хотод байрлах Сон-Э эмнэлэг /Утас - 010-8373-6008/ нь тодорхойлолтыг солонгос, монгол хэл дээр гаргаж өгдөг болно.

 • Гадаад улсын иргэнтэй гэрлэлт батлуулах.
Анхаарах: Гадаад улсын иргэнтэй гэр бүл батлуулах тохиолдолд тухайн гадаад улсын гэрлэлтийн бүртгэлд бүртгүүлсэн байхыг шаардана. Гадаад хэл дээрх бүх баримт бичгийг монгол хэл рүү орчуулж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
А. Монгол талаас бүрдүүлэх баримт бичиг:
 • Гэрлэхийг хүсэгчийн гараар бичсэн өргөдөл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын нотариатаар батлуулсан хуулбар.
 • ДОХ, сүрьеэ, сэтгэцийн шинжилгээ өгч, магадлагаа авсан байх.
Б. Солонгос талаас бүрдүүлэх баримт бичиг:
 • Гэрлэлтээ батлуулахыг хүсэгч нь өргөдлөө үндэснийхээ хэлээр дэлгэрэнгүй /гараар/ бичиж, хувийн тамга дарна.
 • Тухайн улсын иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт.
 • Оршин суугаа газраас ам бүлийн тодорхойлолт.
 • Гадаадын иргэн өөрийн улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан гэрлэлтийн бүртгэлийн талаарх лавлагаа.
 • ДОХ, сүрьеэ, сэтгэцийн шинжилгээ өгч, магадлагаа авсан байх.
 • Гэмт хэрэг зөрчилд холбогдолгүй талаарх харьяалах улсын холбогдох байгууллагын /цагдаагийн/ тодорхойлолт.
 • Гэрлэгсэд 2 гэрчийн хамт ирнэ. /Гэрчүүд Монгол Улсын иргэн байна/
 • Бүртгэлийн хураамж 10 ам.доллар. /тухайн сард тогтоосон ханшаар тооцож ЭСЯ-ны MG 새마을금고 9002-1906-6962-9 тоот дансанд шилжүүлнэ/
혼인신고하는데 필요한 서류
가.   몽골에서 준비할 서류
- 혼인신고인은 신청서를 자필로 작성하여 주민등록증과 여권 사본을 공증받아서 첨부한다.
- 에이즈, 결핵, 정신병 등 3가지 신체검사를 의료기관으로부터 받아 증명서를 제출한다.

 
.   한국에서 준비할 서류
- 한국인 혼인신고자는 신청서를 자필로 작성하여 사인 및 인감을 찍고 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 주민등록증과 여권 사본을 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 해당 기관으로부터 가족관계증명서를 발급 받아 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 해당 기관으로부터 혼인관계증명서를 발급 받아 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 에이즈, 결핵, 정신병 등 3가지 신체검사를 의료기관으로부터 받아 증명서를 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 해당 기관으로부터 범죄사실확인서를 발급받아 공식번역소에서 몽골어로 번역하여 공증받는다.
- 혼인신고자들은 증인 몽골국적인 2명을 모시고 와야 한다.
- 수수료 10불.